سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Joomla Farsi
 • :coool:
  Coool
  Coool
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bc:
  Be Cool
  Be Cool
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :idk:
  I Dont Know
  I Dont Know
 • :question:
  Question
  Question
 • :g:
  grin
  grin
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :nomood:
  Nomood
  Nomood
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :np:
  no problem
  no problem
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :ghelgheli:
  Ghelgheli
  Ghelgheli
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :evilgrin:
  Evilgrin
  Evilgrin
 • :slap:
  Slap
  Slap