ممنون می شم اینم جواب بدین که فقط قرار بسته نصبی 2.5 فارسی ارائه بشه یا بسته بروز رسانی از 1.7 به 2.5 هم شما می خوایم فارسی شو عرضه کنید ؟ که ممنون می شم این کار هم اتفاق بیوفته چون اگه قرار باشه فقط...