الان نسخه 2.5 را از سایت جومینا دانلود کردم
ایا با اون چیزس که شما منتشر میکنید فرق داره؟
الته ترجمه ی ضعیفی داره