منم به این مشکل خوردم ولی دیتابیس قبلی رو کامل پاک کردم و یکی دیگه ساختم مشکل حل شد