سلام
در قسمت تنظیمات کلی » سیستم» تنظیمات ذخیره ساز
و دربند ذخیره
2 مورد داریم به نام های:
ذخیره سازی مدرن و ذخیره سازی سنتی
تفاوت این 2تا درچی هست؟ و هرکدوم برای چه مواردی استفاده میشند؟