سلام
هیچ چیز نشد نداره " فقط یکم دردسر داره شما باید فیلد های دیتابیس ها رو یکی کنید که اینم دردسر های خیلی زیادی ممکنه پیش بیاره
فکر نکنم که بسته آماده ای باشه که بتونه همچین کاری رو انجام بده ...