سلام
همانطور جناب فیروزمندان گفتند ، جوملا 2.5 امکان دادن سطوح دسترسی متفاوت را دارد.
در مورد امکان پیوست فایل های مختلف به مطلب می تونید از افزونه زیر استفاده کنید:...