سلام

جوملا همه موارد را کامل بیان کرده ! شما باید مطالعه کنید !

ارتقا از نسخه های lts همیشه بوده و خواهد بود ! جوملا 1.5 یک نسخه lts است و جوملا 2.5 نیز یک نسخه lts خواهد بود. اگر هم ارتقا...