سلام
دوستان این قالب جوملا 4 مجبور شدم اینجا بپرسم چون انجمن مربوط به جوملا 4 پیدا نکردم
هرکاری کردم منوش راست چین نشد
کسی میدونه باید چی کار کنم ؟

http://www.saremypaint.ir/