با سلام در قسمت کنترل پنل خیلی ناگهانی زبان به انگلیسی تغییر کرد اما خیلی عجیبه به اول کلمات حرف j اضافه شده مثلا yes نوشته jyes خواستم از نونصبش کنم اما همون صفحه اول نصب هم زبان همینطوری بود لطفا...