من با یه کامپوننت که فکر کنم اسمش missingt بود ماژول هارو میتونم فارسی کنم ولی یه مشکلی که دارم تو چیدمان نوشته هاست:
http://www.topcopyland.com/f/Snap1.png
همونطور که میبینید اساسا نوشته ها باید...