سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
تبلیغات در این انجمن سفارش تبلیغات
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: تغییر استایل ماژول ها در قالب های آرتیستر

 1. #1

  تاریخ عضویت
  Jun 2006
  محل سکونت
  بروجرد
  نوشته ها
  361
  تشکر
  0
  تشکر شده 2 بار در 2 ارسال

  تغییر استایل ماژول ها در قالب های آرتیستر

  سلام
  من یک قالب با آرتیستر طراحی کردم حالا می خوام که برای ماژول های مختلف استایل های خاص اختصاص بدم مثلا موقعیت های user4 , user5 این موقعیت ها توی قالب به این شکل هست
  کد:
  <?php echo artxPositions($document, array('user4', 'user5'), 'art-article'); ?>
  الان استایل پیش فرض خودش هست (art-article) این رو مثلا به (art-article1) تغییر می دم حالا می خوام استایل خاص رو توی css براش ایجاد کنم اما اعمال نمیشه! فایل های قالب رو بررسی کردم دیدم دو تا فایل دیگه هم هست که استایل ها توش تعریف شده
  1. فایل function.php

  کد:
  <?php
  defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // no direct access
  
  if (!defined('_ARTX_FUNCTIONS')) {
  
  	define('_ARTX_FUNCTIONS', 1);
  
  	$GLOBALS['artx_settings'] = array(
  		'block' => array('has_header' => true),
  		'menu' => array('show_submenus' => true),
  		'vmenu' => array('show_submenus' => true, 'simple' => true)
  	);
  
  	function artxHasMessages()
  	{
  		global $mainframe;
  		$messages = $mainframe->getMessageQueue();
  		if (is_array($messages) && count($messages))
  			foreach ($messages as $msg)
  				if (isset($msg['type']) && isset($msg['message']))
  					return true;
  		return false;
  	}
  
  	function artxPost($caption, $content, $classes = '')
  	{
  		$hasCaption = (null !== $caption && strlen(trim($caption)) > 0);
  		$hasContent = (null !== $content && strlen(trim($content)) > 0);
  
  		if (!$hasCaption && !$hasContent)
  			return '';
  
  		ob_start();
  ?>
  		<?php ob_start(); ?>
  <div class="art-post">
  		 <div class="art-post-body">
  		<div class="art-post-inner">
  		
  		<?php echo str_replace('class="art-post">', 'class="art-post' . $classes . '">', ob_get_clean()); ?>
  		<?php if ($hasCaption): ?>
  <h2 class="art-postheader"> 
  		<?php echo $caption; ?>
  
  		</h2>
  		
  		<?php endif; ?>
  		<?php if ($hasContent): ?>
  <div class="art-postcontent">
  		 <!-- article-content -->
  		
  		<?php echo artxReplaceButtons($content); ?>
  
  		 <!-- /article-content -->
  		</div>
  		<div class="cleared"></div>
  		
  		<?php endif; ?>
  
  		</div>
  		
  				<div class="cleared"></div>
  		 </div>
  		</div>
  		
  <?php
  		return ob_get_clean();
  	}
  
  	function artxBlock($caption, $content, $classes = '')
  	{
  		$hasCaption = ($GLOBALS['artx_settings']['block']['has_header']
  			&& null !== $caption && strlen(trim($caption)) > 0);
  		$hasContent = (null !== $content && strlen(trim($content)) > 0);
  
  		if (!$hasCaption && !$hasContent)
  			return '';
  
  		ob_start();
  ?>
  		<?php ob_start(); ?>
  <div class="art-block">
  		 <div class="art-block-body">
  		
  		<?php echo str_replace('class="art-block">', 'class="art-block' . $classes . '">', ob_get_clean()); ?>
  		<?php if ($hasCaption): ?>
  <div class="art-blockheader">
  		 <div class="l"></div>
  		 <div class="r"></div>
  		  <div class="t">
  		<?php echo $caption; ?>
  </div>
  		</div>
  		
  		<?php endif; ?>
  		<?php if ($hasContent): ?>
  <div class="art-blockcontent">
  		 <div class="art-blockcontent-tl"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-tr"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-bl"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-br"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-tc"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-bc"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-cl"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-cr"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-cc"></div>
  		 <div class="art-blockcontent-body">
  		<!-- block-content -->
  		
  		<?php echo artxReplaceButtons($content); ?>
  
  		<!-- /block-content -->
  		
  				<div class="cleared"></div>
  		 </div>
  		</div>
  		
  		<?php endif; ?>
  
  				<div class="cleared"></div>
  		 </div>
  		</div>
  		
  <?php
  		return ob_get_clean();
  	}
  
  
  	function artxVMenuBlock($caption, $content)
  	{
  		$hasCaption = (null !== $caption && strlen(trim($caption)) > 0);
  		$hasContent = (null !== $content && strlen(trim($content)) > 0);
  
  		if (!$hasCaption && !$hasContent)
  			return '';
  
  		ob_start();
  ?><div class="art-vmenublock">
   <div class="art-vmenublock-body">
  
  		<?php if ($hasCaption): ?><div class="art-vmenublockheader">
   <div class="l"></div>
   <div class="r"></div>
    <div class="t">
  		<?php echo $caption; ?></div>
  </div>
  
  		<?php endif; ?>
  		<?php if ($hasContent): ?><div class="art-vmenublockcontent">
   <div class="art-vmenublockcontent-tl"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-tr"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-bl"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-br"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-tc"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-bc"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-cl"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-cr"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-cc"></div>
   <div class="art-vmenublockcontent-body">
  <!-- block-content -->
  
  		<?php echo $content; ?>
  <!-- /block-content -->
  
  		<div class="cleared"></div>
   </div>
  </div>
  
  		<?php endif; ?>
  		<div class="cleared"></div>
   </div>
  </div>
  
  <?php
  		return ob_get_clean();
  	}
  
  	function artxPageTitle($page, $criteria = null, $key = null)
  	{
  		if ($criteria === null)
  			$criteria = $page->params->def('show_page_title', 1);
  		return $criteria
  			? ('<span class="componentheading' . $page->params->get('pageclass_sfx') . '">'
  				. $page->escape($page->params->get($key === null ? 'page_title' : $key)) . '</span>')
  			: '';
  	}
  	
  	function artxCountModules(&$document, $position)
  	{
  		return $document->countModules($position);
  	}
  	
  	function artxPositions(&$document, $positions, $style)
  	{
  		ob_start();
  		if (count($positions) == 3) {
  			if (artxCountModules($document, $positions[0])
  				&& artxCountModules($document, $positions[1])
  				&& artxCountModules($document, $positions[2]))
  			{
  				?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
   <td width="33%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
   <td width="33%"><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
   <td><?php echo artxModules($document, $positions[2], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  			} elseif (artxCountModules($document, $positions[0]) && artxCountModules($document, $positions[1])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
   <td width="33%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
   <td><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  			} elseif (artxCountModules($document, $positions[1]) && artxCountModules($document, $positions[2])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
   <td width="67%"><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
   <td><?php echo artxModules($document, $positions[2], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  			} elseif (artxCountModules($document, $positions[0]) && artxCountModules($document, $positions[2])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
   <td width="50%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
   <td><?php echo artxModules($document, $positions[2], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  			} else {
  				echo artxModules($document, $positions[0], $style);
  				echo artxModules($document, $positions[1], $style);
  				echo artxModules($document, $positions[2], $style);
  			}
  		} elseif (count($positions) == 2) {
  			if (artxCountModules($document, $positions[0]) && artxCountModules($document, $positions[1])) {
  ?>
  <table class="position" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr valign="top">
  <td width="50%"><?php echo artxModules($document, $positions[0], $style); ?></td>
  <td><?php echo artxModules($document, $positions[1], $style); ?></td>
  </tr>
  </table>
  <?php
  			} else {
  				echo artxModules($document, $positions[0], $style);
  				echo artxModules($document, $positions[1], $style);
  			}
  		} // count($positions)
  		return ob_get_clean();
  	}
  	
  	function artxGetContentCellStyle(&$document)
  	{
  		$leftCnt = artxCountModules($document, 'left');
  		$rightCnt = artxCountModules($document, 'right');
  		if ($leftCnt > 0 && $rightCnt > 0)
  			return 'content';
  		if ($rightCnt > 0)
  			return 'content-sidebar1';
  		if ($leftCnt > 0)
  			return 'content-sidebar2';
  		return 'content-wide';
  	}
  
  	function artxComponentWrapper(&$document)
  	{
  		if ($document->getType() != 'html')
  			return;
  		$option = JRequest::getCmd('option');
  		$view = JRequest::getCmd('view');
  		$layout = JRequest::getCmd('layout');
  		$content = $document->getBuffer('component');
  		if (false === strpos($content, '<div class="art-post')) {
  			$title = null;
  			if (preg_match('~<div\s+class="(componentheading[^"]*)"([^>]*)>([^<]+)</div>~', $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)) {
  				$content = substr($content, 0, $matches[0][1]) . substr($content, $matches[0][1] + strlen($matches[0][0]));
  				$title = '<span class="' . $matches[1][0] . '"' . $matches[2][0] . '>' . $matches[3][0] . '</span>';
  			}
  			$document->setBuffer(artxPost($title, $content), 'component');
  		}
  	}
  
  	function artxModules(&$document, $position, $style = null)
  	{
  		return '<jdoc:include type="modules" name="' . $position . '"' . (null != $style ? ' style="artstyle" artstyle="' . $style . '"' : '') . ' />';
  	}
  
  
  		function artxUrlToHref($url)
  		{
  			$result = '';
  			$p = parse_url($url);
  			if (isset($p['scheme']) && isset($p['host'])) {
  				$result = $p['scheme'] . '://';
  				if (isset($p['user'])) {
  					$result .= $p['user'];
  					if (isset($p['pass']))
  						$result .= ':' . $p['pass'];
  					$result .= '@';
  				}
  				$result .= $p['host'];
  				if (isset($p['port']))
  					$result .= ':' . $p['port'];
  				if (!isset($p['path']))
  					$result .= '/';
  			}
  			if (isset($p['path']))
  				$result .= $p['path'];
  			if (isset($p['query'])) {
  				$result .= '?' . str_replace('&', '&', $p['query']);
  			}
  			if (isset($p['fragment']))
  				$result .= '#' . $p['fragment'];
  			return $result;
  		}
  	
  		function artxReplaceButtonsRegex() {
  			return '~<input\b[^>]*'
  				. '\bclass=(?:(")(?:[^"]*\s)?button(?:\s[^"]*)?"|(\')(?:[^\']*\s)?button(?:\s[^\']*)?\'|button(?=[/>\s]))'
  				. '[^>]*/?\s*>~i';
  		}
  	
  		function artxReplaceButtons($content)
  		{
  			$re = artxReplaceButtonsRegex();
  			if (!preg_match_all($re, $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE))
  				return $content;
  			$result = '';
  			$position = 0;
  			for ($index = 0; $index < count($matches[0]); $index++) {
  				$match = $matches[0][$index];
  				if (is_array($matches[1][$index]) && strlen($matches[1][$index][0]) > 0)
  					$quote = $matches[1][$index][0];
  				else if (is_array($matches[2][$index]) && strlen($matches[2][$index][0]) > 0)
  					$quote = $matches[2][$index][0];
  				else
  					$quote = '"';
  				$result .= substr($content, $position, $match[1] - $position);
  				$position = $match[1] + strlen($match[0]);
  				$result .= str_replace('"', $quote, '<span class="art-button-wrapper"><span class="l"> </span><span class="r"> </span>')
  					. preg_replace('~\bclass=(?:"([^"]*\s)?button(\s[^"]*)?"|\'([^\']*\s)?button(\s[^\']*)?\'|button(?=[/>\s]))~i',
  						str_replace('"', $quote, 'class="\1\3button art-button\2\4"'), $match[0]) . '</span>';
  			}
  			$result .= substr($content, $position);
  			return $result;
  		}
  	
  		function artxHtmlFixFormAction($content)
  		{
  			if (preg_match('~ action="([^"]+)" ~', $content, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE)) {
  				$content = substr($content, 0, $matches[0][1])
  					. ' action="' . artxUrlToHref($matches[1][0]) . '" '
  					. substr($content, $matches[0][1] + strlen($matches[0][0]));
  			}
  			return $content;
  		}
  	
  		$artxFragments = array();
  	
  		function artxFragmentBegin($head = '')
  		{
  			global $artxFragments;
  			$artxFragments[] = array('head' => $head, 'content' => '', 'tail' => '');
  		}
  	
  		function artxFragmentContent($content = '')
  		{
  			global $artxFragments;
  			$artxFragments[count($artxFragments) - 1]['content'] = $content;
  		}
  	
  		function artxFragmentEnd($tail = '', $separator = '')
  		{
  			global $artxFragments;
  			$fragment = array_pop($artxFragments);
  			$fragment['tail'] = $tail;
  			$content = trim($fragment['content']);
  			if (count($artxFragments) == 0) {
  				echo (trim($content) == '') ? '' : ($fragment['head'] . $content . $fragment['tail']);
  			} else {
  				$result = (trim($content) == '') ? '' : ($fragment['head'] . $content . $fragment['tail']);
  				$fragment =& $artxFragments[count($artxFragments) - 1];
  				$fragment['content'] .= (trim($fragment['content']) == '' ? '' : $separator) . $result;
  			}
  		}
  	
  		function artxFragment($head = '', $content = '', $tail = '', $separator = '')
  		{
  			global $artxFragments;
  			if ($head != '' && $content == '' && $tail == '' && $separator == '') {
  				$content = $head;
  				$head = '';
  			} elseif ($head != '' && $content != '' && $tail == '' && $separator == '') {
  				$separator = $content;
  				$content = $head;
  				$head = '';
  			}
  			artxFragmentBegin($head);
  			artxFragmentContent($content);
  			artxFragmentEnd($tail, $separator);
  		}
  	
  
  }
  2. فایل moduls.php

  کد:
  <?php
  defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); // no direct access
  
  if (!defined('_ARTX_FUNCTIONS'))
   require_once dirname(__FILE__) . str_replace('/', DIRECTORY_SEPARATOR, '/../functions.php');
  
  function modChrome_artstyle($module, &$params, &$attribs)
  {
   $style = isset($attribs['artstyle']) ? $attribs['artstyle'] : 'art-nostyle';
   $styles = array(
   'art-nostyle' => 'modChrome_artnostyle',
   'art-block' => 'modChrome_artblock',
   'art-article' => 'modChrome_artarticle',
   'art-vmenu' => 'modChrome_artvmenu'
   );
   // moduleclass_sfx support:
   // [] or [suffix] - use default style, suffix will not be added to the module tag
   //      but will be added to the module elements.
   // [ suffix]  - adds suffix to the module root tag as well as to the module elements.
   // [art-...]  - overwrites module style.
   // [art-... suffix] - overwrites style and adds suffix to the module root tag and
   //      to the module elements, does not add art-... to the module elements.
   $classes = '';
   $sfx = $params->get('moduleclass_sfx');
   if (strlen($sfx) != 0) {
   if (' ' == $sfx[0])
    $classes = $sfx;
   else {
    $parts = explode(' ', $sfx, 2);
    if (in_array($parts[0], array_keys($styles))) {
    $style = $parts[0];
    if (count($parts) > 1)
     $classes = ' ' . $parts[1];
    $params->set('moduleclass_sfx', $classes);
    }
   }
   }
   $params->set('artx-module-classes', $classes);
   call_user_func($styles[$style], $module, $params, $attribs);
  }
  
  function modChrome_artnostyle($module, &$params, &$attribs)
  {
  if (!empty ($module->content)) : ?>
  <div class="art-nostyle<?php echo $params->get('artx-module-classes'); ?>">
  <?php if ($module->showtitle != 0) : ?>
  <h3><?php echo $module->title; ?></h3>
  <?php endif; ?>
  <?php echo $module->content; ?>
  </div>
  <?php endif;
  }
  
  function modChrome_artblock($module, &$params, &$attribs)
  {
   if (!empty ($module->content))
   echo artxBlock(($module->showtitle != 0) ? $module->title : '', $module->content,
    $params->get('artx-module-classes'));
  }
  
  function modChrome_artvmenu($module, &$params, &$attribs)
  {
   if (!empty ($module->content)) {
   if (function_exists('artxVMenuBlock'))
    echo artxVMenuBlock(($module->showtitle != 0) ? $module->title : '', $module->content,
    $params->get('artx-module-classes'));
   else
    echo artxBlock(($module->showtitle != 0) ? $module->title : '', $module->content,
    $params->get('artx-module-classes'));
   }
  }
  
  function modChrome_artarticle($module, &$params, &$attribs)
  {
   if (!empty ($module->content))
   echo artxPost(($module->showtitle != 0) ? $module->title : '', $module->content,
    $params->get('artx-module-classes'));
  }
  توی این فایل ها هم استایل رو اضافه کردم اما به نتیجه نرسیدم . دوستانی که می تونن کمک کنن که این مشکل حل بشه فکر می کنم یه مبحث آموزشی خوب بشه برای بقیه بچه ها که بیشتر با آرتیستر کار می کنن !
  اگر راه دیگه و ساده تری هم برای اختصاص استایل هست توی این قالب ها مطرح کنید

  جهت مشاهده لینک ها باید ثبت نام کنید یا لاگین کنید.


 2. # ADS
  تبلیغات در جوملا فارسی
  تاریخ عضویت
  Always
  محل سکونت
  Advertising world
  نوشته ها
  Many
   

 3. #2

  تاریخ عضویت
  Mar 2007
  محل سکونت
  Islamic Republic of Iran
  نوشته ها
  10,393
  تشکر
  354
  تشکر شده 1,706 بار در 1,199 ارسال

  پاسخ : تغییر استایل ماژول ها در قالب های آرتیستر

  سلام

  احتمالاً نام کلاس را اشتباه درج میکنید ! توجه کنید که تگها در نامگذاری خیلی مهم هستن ! احتمالاْ وراثت در قالب انجام شده که نمیتوانید !

  به هر حال این سوال مربوط به کدنویسی HTML میشه و فکر نمیکنم جاش اینجا باشه !

  هیچکس تنهاتر از خدا نیست

  جهت مشاهده لینک ها باید ثبت نام کنید یا لاگین کنید.


علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •